Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ WAT VIND IK ERVAN ? ]
RUBRIEK MET MENINGEN, SUGGESTIES OF ZOMAAR EEN OPMERKING.
Kijk naar de toekomst .....

Willem Vonk, de huidige dirigent en organist van de H. Nicolaaskerk, en ik zijn van jongsaf met muziek opgegroeid. De vroegste muziek die ik me herinner zijn de Dichterliebe van Schumann en de koorzang en orgelspel in de Duif in Amsterdam, waar mijn vader me als vierjarig jongetje wekelijks mee naar toe nam. En als toegift ging het hele koor dan daarna soms nog naar Ons lieve Heer op Solder om daar een tweede zondagse mis te zingen.

Het is fijn dat het achterstallige onderhoud aan het orgel nu wordt aangepakt en dat er zelfs iets aan de afbouw van het orgel wordt gedaan. Het is een blijk van waardering aan de initiatiefnemers, waaronder mijn vader, van de bouw van het orgel die het momentum van het afscheid van pastoor Kaarsgaren aangrepen om hem, pastoor Kaarsgaren, een orgel cadeau te doen.

Belangrijker dan het verleden is echter de toekomst. Onze kerk is nu mooi gerestaureerd maar voor een goede opluistering van de vieringen is een bedrijfszeker en goed bespeelbaar orgel nodig. Het vernieuwde instrument draagt er toe bij dat de komende, opgroeiende generatie kennis kan blijven nemen van de tradities van onze kerk in al zijn aspecten. Of dat ook gaat gebeuren, hangt af van de wijze waarop het orgel in de toekomst zal worden gebruikt. Voor de bespeling van het orgel, ook tijdens liturgievieringen,
zijn immers vakbekwame, professionele musici nodig.

Ben Vonk, Baarn.
 
Terug naar de inhoud