12/2022

Ga naar de inhoud

[ Belastingdienst sponsort mogelijk ook jou ]


Je kunt een gift overmaken op rekening NL 35 RABO 0139 8873 93 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Het is belangrijk dat je dit doet onder vermelding van: Gift Orgel.

Het Restauratiefonds heeft een Culturele ANBI status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een dergelijke gift kan je onder bepaalde voorwaarden met een extra toeslag van 25% aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie over inkomstenbelastingaftrek op de site van de belastingdienst.
GV | 20/12/2022
Terug naar de inhoud