Nicolaasorgel - Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud

[ Restauratie vordert gestaag. ]


Aan het Nicolaasorgel van de H. Nicolaaskerk, dat half november werd ontmanteld om gerestaureerd te worden na 55 jaar van intensief gebruik, wordt hard gewerkt. „Heel veel pijpen en klavieren zijn al hersteld. Momenteel wordt gewerkt aan de balgen, de longen van het orgel”, vertelt directeur Adjan Smitsman van Elbertse en Van Vulpen Orgelmakers. Meer dan 2.000 orgelpijpen worden onder handen genomen. Volgens Smitsman zal het orgel vanaf begin februari weer gemonteerd worden in de Nicolaaskerk. „En dan eind februari zou het orgel weer speelklaar moeten zijn."

"Wij vinden dit Baarnse orgel een bijzonder leuk orgel om aan te werken. Dit orgel is qua hoe het klinkt uniek te noemen voor de tijd waarin het gemaakt werd. Het heeft een heel eigen aangenaam karakter. Het is een echt mooi muziekinstrument. Naast dat we daarvan onder de indruk zijn, kunnen we er ook voor ons vak weer iets van leren. Een mooie klus dus.”
Baarnse Courant | 6/1/2023

[ Belastingdienst sponsort mogelijk ook jou ]


Je kunt een gift overmaken op rekening NL 35 RABO 0139 8873 93 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Het is belangrijk dat je dit doet onder vermelding van: Gift Orgel.

Het Restauratiefonds heeft een Culturele ANBI status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een dergelijke gift kan je onder bepaalde voorwaarden met een extra toeslag van 25% aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie over inkomstenbelastingaftrek op de site van de belastingdienst.
GV | 20/12/2022

[ Begin restauratie ]


Het was een feestje vandaag. Jaren van voorbereidingen liggen achter ons. Momenten van grote teleurstellingen wisselden elkaar af met stevige stappen voorwaarts. Maar het resultaat mag er zijn: het begin van een grootse restauratie. We nemen je graag mee naar deze mooie dag.
MK | 21/11/2022
Terug naar de inhoud