Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ COMITÉ VAN AANBEVELING ]
WIE IS WIE

Ton Koopman

Organist, klavecinist en dirigent.

Het is een mooi instrument en belangrijk instrument
in de ontwikkeling van de nederlandse orgelbouw.
Dat er in de 60-er jaren  zo'n instrument in de katholieke
kerk kwam was heel bijzonder. Hier is iemand geweest
die fantasie heeft gehad en visie heeft getoond.

JOACHIM R. Skiba
Pastoor H. Martha en Maria parochie
Muziek verbindt mensen. Het "heelt" op momenten van verdriet en het wordt "gedeeld" wanneer we uiting geven aan onze vreugde en geluk. In ieders leven is het er, altijd, dag in, dag uit.

Wat mooi is het dat er mensen zijn die de uitdaging aangaan om het Nicolaasorgel te behouden voor volgende generaties. Ik kan dan ook niet anders dan van harte uw bijdrage aan de restauratie van dit machtige en mooie instrument aanbevelen.

KEES DE WIJS
Oud organist en dirigent H. Nicolaas kerk Baarn
De bouw van het Nicolaasorgel was destijds, in de jaren 60 van de vorige eeuw, best een uitdaging. Met enige trots kijk ik er dan ook op terug dat ik daar ook bij betrokken was en mijn bijdrage mocht leveren.
Nu het orgel gerestaureerd wordt voel ik weer die trots en hoop ik tegelijkertijd dat het deze keer wel financieel mogelijk wordt om het orgel af te bouwen met een derde manuaal, net zoals toen de bedoeling was.
Ik heb begrepen dat het enthousiasme voor de restauratie groot is. Ik hoop van ganser harte dat deze keer uw bijdrage in de financien de afbouw van het Nicolaasorgel wel mogelijk maakt.
Terug naar de inhoud