Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud

Met jouw hulp zit er weer muziek in...
[ WAT STAAT ER TE GEBEUREN ? ]
RESTAURATIE EN UITBREIDING VAN HET NICOLAASORGEL.
Geen enkel orgel –hoe goed het ook is gebouwd – ontkomt aan aantasting door de tand des tijds. Van binnen en buiten heeft het orgel een stevige opknapbeurt nodig om op korte termijn bespeelbaar te blijven. Daarnaast is dit het moment om de drie gereserveerde registers op het pedaal na 55 jaar eindelijk te plaatsen. Kortom: alle hens aan dek om dit prachtige instrument weer in topconditie te brengen en te verrijken !
Interieur Nicolaasorgel.
Lees verder om alles te weten te komen over de geschiedenis, de huidige staat en het voorgenomen groot onderhoud & uitbreiding van het Nicolaasorgel. En laten we er niet omheen draaien, alles draait natuurlijk ook om geld. Natuurlijk zijn er middelen beschikbaar, maar zeker niet voldoende om het orgel weer in topconditie te brengen. Daarom doen we ook op jou een beroep om dit prachtige project te ondersteunen. En dat kan op vele manieren.
[ WAAROM ? ]
GROOT ONDERHOUD, UITBREIDING PEDAALREGISTERS.
Het orgel is echt aan groot onderhoud toe. Daarvoor moet het helemaal uit elkaar worden gehaald. Alle onderdelen, groot en klein, worden nagekeken en waar nodig gereviseerd of vervangen. Denk daarbij aan een nieuwe motor voor de orgelwind in een nieuwe brandwerende en geluiddempende kist, het vervangen van uitgehard en versleten rubber en leer van balgen, pakkingen, windkanalen en –lades. Maar ook aan een complete revisie van de manualen en het pedaal.
Verder moeten alle pijpen worden nagezien, schoongemaakt en waar nodig hersteld. Op veel plekken lekt wind weg, dit moet echt worden verholpen. Ook de orgelkas is op veel plaatsen niet geheel gesloten of door weersinvloeden aangetast. Dat moet natuurlijk ook worden hersteld. Alle details van de uit te voeren werkzaamheden leggen wij graag hier aan je uit.
Klik op foto om te vergroten.
[ 125.000,- ]
DAT ZIJN DE MINIMALE KOSTEN VAN DE RESTAURATIE.

Er zullen nogal wat bronnen aangeboord moeten worden om de financiële kant van de restauratie goed af te kunnen wikkelen. De orgelcomissie hoopt op spontane giften, donaties, maar ook op mooie opbrengsten uit concerten en activiteiten die op de planning staan, zoals bijvoorbeeld:

zondagsmuziek
Een serie orgelconcerten op de zondagmiddag waaraan een vijftal organisten hun medewerking hebben toegezegd.

Onze organist Willem Vonk laat je daarmee genieten van zijn virtousiteit en muzikale repertoire op het Nicolaasorgel. Meer >>

bijzondere activiteiten.
Met activiteiten zoals "Kijk in het orgel"  en "Muziek op zolder" willen we het zoveel mensen mogelijk maken om van heel dichtbij en tastbaar inzicht te krijgen in de noodzaak van een restauratie.


en jij ?
Wij hopen op een belangrijke bijdrage van orgelliefhebbers, van parochianen en van mensen die het nicolaasorgel een warm hart toedragen. De reacties op de restauratieplannen geven hoop, veel hoop. Wil jij ook je bijdrage leveren ? Dat kan !
Je kunt een gift overmaken op rekening NL 35 RABO 0139 8873 93 ten name van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. Het is belangrijk dat je dit doet onder vermelding van: Gift Orgel.
Het Restauratiefonds heeft een Culturele ANBI status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een dergelijke gift kan je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie over inkomstenbelastingaftrek op www.belastingdienst.nl
[ TON KOOPMAN ]
DIRIGENT, ORGANIST, KLAVECINIST, MUZIEKPEDAGOOGHET NICOLAASORGEL.

Het is een mooi instrument en belangrijk instrument
in de ontwikkeling van de nederlandse orgelbouw.
Dat er in de 60-er jaren  zo'n instrument in de katholieke
kerk kwam was heel bijzonder. Hier is iemand geweest
die fantasie heeft gehad en visie heeft getoond.

Ton Koopman, 26 juni 2021. (Interview RTV Baarn)

    [ JE BENT MEER DAN WELKOM ]
    BIJ PRESENTATIES, CONCERTEN EN KIJKMIDDAGEN.
    We willen je graag meenemen in het hele restauratieproject, van begin tot het eind. Van de eerste presentatie over alle plannen tot en met het moment van de oplevering. Met daar tussenin de momenten waarop je het orgel van binnen kunt bekijken, of kunt zien hoe de restauratiewerkzaamheden vorderen. En natuurlijk willen we je laten genieten van de orgelconcerten. die we voor de komende periode op de planning hebben staan. In onze agenda kun je precies volgen wat we gaan doen.

    .
    Terug naar de inhoud