Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ WAT VIND IK ERVAN ? ]
RUBRIEK MET MENINGEN, SUGGESTIES OF ZOMAAR EEN OPMERKING.
Ik was erbij .....

Het is belangrijk dat in Nederland - orgelland -blijvend aandacht wordt geschonken aan het onderhoud en behoud van de instrumenten. Ik kan mij nog zeer goed herinneren, dat het Verschuerenorgel in de Nicolaaskerk werd gebouwd. De mensen, die bij de bouw betrokken waren, zijn in die tijd ook bij ons thuis, bij de familie Schouten in de Hoofdstraat, te gast geweest. Ik weet niet of ze ook bij ons hebben geslapen. Het orgel werd gebouwd met een blik gericht op de toekomst: een speeltafel met drie manualen, waarbij het bovenste klavier voorlopig nog ongebruikt zou blijven, omdat daarvoor de middelen ontbraken. Het was destijds zeer speciaal, dat er zo'n groot orgel mocht komen en nog specialer is, dat Willem Vonk bijna zijn hele muzikale bestaan op dit instrument heeft gespeeld. Wat fijn is het dan ook voor hem, dat ,ik mag wel zeggen zijn orgel, nu de onderhoudsbeurt krijgt, die het instrument zo verdient en nog fijner, dat het wordt uitgebreid, zoals bij de bouw destijds werd voorzien . In de Nicolaaskerk heeft de muziek altijd een belangrijke rol gespeeld: moge met de restauratie van het orgel deze traditie tot in lengte van jaren worden voortgezet.


Simon Schouten, Baarn.
 
Terug naar de inhoud