Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud
[ SPONSOR EEN ORGELPIJP ]
JE EIGEN GELUID OP HET GERESTAUREERDE ORGELDe restauratie van het Nicolaasorgel is een behoorlijke kostenpost die we op allerlei manieren proberen te dekken. Eén van de mogelijkheden die wij daarbij bieden is heel aantrekkelijk : het sponsoren van een orgelpijp. Je hebt daarbij de mogelijkheid om bijvoorbeeld je naam te verbinden aan één of meer pijpen in het Nicolaasorgel.

NICOLAASORGEL-VRIENDENBOEK
Elke sponsorbijdrage wordt gewaardeerd en dat willen wij ook graag voor de toekomst vastleggen. Met je sponsorbijdrage wordt je namelijk de mogelijkheid gegeven om via het "Nicolaas-vriendenboek" aan het Nicolaasorgel jouw naam, die naam van je (klein)kindern of een ander iemand, die veel voor je betekent of betekend heeft,  te verbinden. Ook een woord van dankbaarheid nemen we graag in het "Nicolaasorgel-vriendenboek" op. Natuurlijk allleen wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Niet alleen het sponsoren van één of enkele pijp is een optie, zelfs een heel octaaf of maar liefst een heel register sponsoren behoort tot de mogelijkheden,
Een register (ook wel 'stem' genoemd) is een serie orgelpijpen in een pijporgel met dezelfde klankkleur.  Voorbeelden zijn de roerfluit, de trompet, de spitsgamba etc.
Om je een idee te geven van de klankleur van de diverse registers hebben we rechts op deze pagina opnames  van de diverse registers van ons orgel geplaatst.

Wil je sponsoren  - en dat hopen we van harte -  dan vind je op de volgende pagina alle informatie. Bijvoorbeeld welke registers, octaven en/of pijpen we in deze sponsoractie betrokken hebben. Per register, octaaf of pijp vind je daar ook een voorgesteld sponsorbedrag. Mede jouw sponsoring maakt de restauratie van het orgel mogelijk, zodat ook volgende generaties kunnen genieten van dit machtige instrument.

Zij die door een niet materiele bijdrage van hun sympathie voor het behoud van het orgel blijk hebben gegeven zullen wij ook in het vriendenboek niet onvermeld laten.
ALGEMENE GIFT
Wil je liever een algemene gift doen, zonder een specifiek deel van het orgel te sponsoren, dan is dat natuurlijk ook mogelijk en heel welkom. Maak dan je gift over naar bankrekening NL 35 RABO 0139 8873 93 t.n.v. St. Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. onder vermelding van gift orgel, of gebruik de QR-code op deze pagina. Weet dat elke gift bijzonder gewaardeerd wordt.

SPONSORING VAN EEN PIJP
Ga je voor het sponsoren van een orgelpijp maak dan, eventueel met behulp van de audioplayer rechts op deze pagina, hieronder de keuze van je register.
Voor sponsoring beschikbare registers.
 1. 12 Rugwerk - Bourdon 8'
00:00
 2. 01 Hoofdwerk - Bourdon 16'
00:00
 3. 18 Rugwerk - Sesquialter II sterk
00:00
Terug naar de inhoud