Nicolaasorgel

Ga naar de inhoud


[ HET ORGEL WORDT AFGEBOUWD. ]
DE DRIE EXTRA REGISTERS KOMEN ER.


Kerkvenster
februari 2023


[ UITBREIDING GAAT DOOR ]


Zoals jullie allemaal weten, is het afgelopen jaar hard. gewerkt om fondsen bij elkaar te krijgen voor de restauratie van ons orgel. Door de tijd en ook door de verschillende verbouwingen was het orgel aan een grondig herstel toe. Daarnaast is het orgel destijds nooit afgebouwd. Het derde manuaal en enkele pedaal- registers ontbreken. Dus leek het een mooie gelegenheid om ook hier iets aan te doen. De wens was om drie ontbrekende pedaalregisters te plaatsen: een trompet 8, een bourdon 8' en een trompet 4: Daarmee kun je nog meer klank uit het orgel voortbrengen!

In februari 2022 heeft de parochie toestemming van het aartsbisdom gekregen voor de omvangrijke restauratie. De locatie Nicolaas Baarn zou het groot onderhoud van het orgel financieren. De uitbreiding echter moesten we als orgelcommissie zelf opbrengen. Het bedrag van € 23.000 moest vóór 31 januari 2023 bijeengebracht worden. De orgelcommissie is samen met Stichting Restauratie Nicolaaskerk Baarn aan de gang gegaan. Er zijn concerten gegeven, openorgelzondagen georganiseerd, teckels en sjaals verkocht en orgelpijpensponsoracties opgezet. Ook zijn externe fondsen aangeschreven.

En het gaat lukken! Dank zij de gulle giften van fondsen, kerkgangers en orgelliefhebbers, en dankzij een toezegging weten we dat we het beoogde bedrag gaan halen! Bovendien kunnen we melden dat de Stichting Restauratie Nicolaaskerk Baarn de status van een culturele ANBI heeft gekregen. Dat betekent dat alle giften voor 125% van de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken!
Terug naar de inhoud